Emeklilik Fonları

Fiba Emeklilik Osmanlı Portföy Değişken Emeklilik Yatırım Fonu - FIR

FIR fonunu oluşturan varlıkların oranları, tüm emeklilik fonlarının hisse senedi, faizli ürünler ve dövizli ürünlerin dağılım oranına göre sürekli güncellenir. FIR fonundan beklenen getiri, Emeklilik Gözetim Merkezi tarafından hesaplanan tüm emeklilik fonlarının getirisidir. Fon, daha iyi yatırım aracı seçerek ve giderler düşük tutularak tüm emeklilik fonlarının getirisinden daha iyi getiriyi hedeflemektedir.

Aylık bülten için tıklayınız.


Fiba Emeklilik Osmanlı Portföy Hisse Senedi Grup Emeklilik Yatırım Fonu – BBH

Fon, BIST 100 Endeksi getirisine paralel performansı hedeflerken hems ermaye kazancı hem de temettü getirisi elde etmeyi amaçlar. Orta-uzun vadede ülkenin büyüme potansiyeline paralel, makroekonomik senaryolar ve finansal piyasalardaki koşulları da gözeterek yaptığı varlık dağılımı ile hisse senedi piyasasındaki reel getirinin fon reel getirisine dönüşmesine yönelik yatırım yapar.

Aylık bülten için tıklayınız.


Fiba Emeklilik Osmanlı Portföy OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu – FIG

Türk Lirası bazında hedeflenen risk profilinin izin verdiği değişkenlik sınırlamaları altında mümkün olan en yüksek getiri elde etme amacı güdülür. Bu amaca ulaşmak için öncelikle daha uzun vadeli bir beklenti içeren dönemsel temel varlık dağılımı belirlenir. Daha kısa vadelerde ise bu varlık dağılımı etrafında getiri maksimizasyonu amaçlı piyasa şartlarına göre reaksiyon gösteren aktif bir yönetim stratejisi takip edilir.

Aylık bülten için tıklayınız.


Nasıl Alabilirim ?