Özel Portföy Yönetimi

Özel Portföy Yönetimi

Müşteriye özel stratejilerimizi belirlerken öncelikle müşteri ihtiyaç ve kısıtlarını belirlemeye dikkat ediyoruz. Buna uygun kişiye özel yatırım çözümlerimiz üzerine anlaştıktan sonra uygulama sırasında izleme, gözlem ve raporlamaya azami hassasiyeti gösteriyoruz.


  1. Müşteri İhtiyaçlarının/Kısıtlarınının Belirlenmesi
 • Hedeflerin belirlenmesi
 • Risk toleranslarının ve getiri hedeflerinin değerlendirilmesi
 • Müşteri kısıtlarının ve hassasiyetlerinin değerlendirilmesi
  2. Yatırım Çözümü Geliştirme
 • Etkili yatırım stratejilerinin belirlenmesi
 • Varlık ve yükümlülük ilişkisinin aktif-pasif çerçevesinde değerlendirilmesi
  3. İzleme ve Gözlem
 • Ana varsayımların, hedeflerin ve finansal durumun belirli aralıklarla değerlendirilmesi
 • Aktif stratejilerin güncellenmesi
  4. Stratejilerin Uygulanması
 • Geliştirilen çözümlerden müşterinin tercihlerine en uygun olan stratejilerinin uygulanması
 • Yatırım politikasının uygun olan piyasa koşulları çerçevesinde gözden geçirilmesi


Sorularınız için bizimle iletişime geçin